schideren, schilderlessen, stilleven
Stillevens

Een groot kunstschilder in realistisch fijnschilderen van dit moment is Henk Helmantel. Het stilleven is van alle tijden. Omstreeks 1650 kwam voor het eerst het woord ‘stilleven’ voor bij het beschrijven van een boedelinventaris. Een stilleven is een artistieke compositie van roerloze of levenloze objecten, die met zorg zijn belicht. De schilder concentreert zich vooral op de compositie en op het gebruik van toonwaarde, het vloeiende onderscheid in kleurnuances tussen de lichtste en donkerste partij.

 

Leave a comment