Privacy

Als u actief via de site reageert, bijvoorbeeld door een brochure te bestellen of een verblijf te boeken, dan worden uw gegevens gebruikt om tereageren op uw verzoek. De door u verstrekte gegevens worden ook opgenomen in het klantenbestand van Cacrusca Verhuuradministratie. Indien ugegevens van andere personen aan ons verstrekt – bijvoorbeeld voor een boeking – , dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebbenverkregen. Het klantenbestand wordt gebruikt voor marketing-, datavalidatie-, en onderhoudsdoeleinden voor Casa Cacrusca. U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact opnemen met Cacrusca Verhuuradministratie, Postbus 119, 3890 AC Zeewolde. Voor het kunnen toezenden van informatie, boekingsbescheiden, brochures etc. alsmede voor het verrichten van marktonderzoek, schakelt Cacrusca Verhuuradministratie zorgvuldig geselecteerde bedrijven in, die uitsluitend de voor de uitvoering van hun taak benodigde gegevensontvangen.Als u zelf niet actief persoonsgegevens aan ons verstrekt, door u bijvoorbeeld te laten registreren of door een brochure aan te vragen, bezoekt u onze site anoniem. Cacrusca Verhuuradministratie is niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze site.Cacrusca Verhuuradministratie is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: Hoeveel bezoekers krijgen we? Vanuit welke landen wordt de site bezocht? Welke pagina´s worden veel bezocht? Wat zijn drukke uren? Om de faciliteiten en functies aan te passenaan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser onze site wordt bezocht.Juridisch voorbehoud
Cacrusca Verhuuradministratie heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Cacrusca Verhuuradministratie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Cacrusca Verhuuradministratie van toepassing.